TFF logoPRESSINFO
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKSGandhi behövs på
EU:s toppmöte i Göteborg

PressInfo # 117

 20 april, 2001 

 

By Jan Oberg, TFF director

 

 

DEN VIKTIGASTE FRÅGAN JUST NU

 

Det finns bara två saker som är värre än våld: den första är att kritisera våld utan att föreslå ickevåldsliga alternativ; den andra är att bemöta våld med våld.

Den senaste tidens intensiva militarisering av den Europeiska Unionen (EU) är den i särklass viktigaste frågan på agendan för EU toppmötet som kommer hållas i Göteborg den 14-16 juni. Ska EU i första hand kunna döda för fredens skull och intervenera i konflikter som äger rum 6000 km ifrån Bryssel? Om ja, ska det då ske i nästan fullständig avsaknad av offentlig debatt och utan folkomröstning, och utan hänsyn till att det kommer att innebära att unga pojkar en dag kommer att transporteras hem i liksäckar?

Stora EU-länder har kärnvapen, andra är NATO-medlemmar. EU:s byråkrater och diplomater arbetar frenetiskt med att integrera EU:s fredsstyrkor med NATO:s. Vill du att EU ska stödja existensen och ett möjligt användande av kärnvapen, eller vill du att EU ska vara kraften bakom allmänt förnuft och för att befria mänskligheten ifrån krigets gissel, som det heter i FN-stadgan?

Det sägs att det inte längre finns något hot mot Europa. Fel! Det största hotet är just militariseringen av EU och dess integrering med det USA-dominerade NATO. Vi kan fortfarande välja att göra Europa till en fredlig region med stark förankring i mänsklig säkerhetspolitik, äkta demokrati och intelligent konflikthantering.

 

SÄTT KÄPPAR I MILITARISERINGENS HJUL

Frågan om krig eller fred samt Europas öde och dess framtida roll in världen ska inte lämnas i händerna på det militära-industriella-byråkratiska komplexet med dess inbyggda förakt för demokrati och fred.

EU-toppmötet i Göteborg ger oss möjlighet att påminna sekuro-kraterna om vad demokrati är samt att presentera förslag till alternativt handlande. Det nästkommande steget i denna dolda, stegvisa process av militarisering måste stoppas här och nu. För att hjälpa dig med denna problematik har vi skapat en ny sektion på vår hemsida om EU-toppmötet i Göteborg. Här behandlas konstruktiva alternativ och kritik, analys, debatt samt länkar till andra relevanta websidor: "Bekämpa EU Militariseringen och Sveriges Entusiasm genom Sanning och Ickevåld"

 

DEKLARERA DITT ICKE-VÅLD

Protestanter i tusentals kommer sannolikt att samlas. 5000 räcker inte, men 50.000 eller 100.000 skapar förändring. De måste tidigt bekänna sig till icke-våld i sina tankar, i sitt språk och i sina handlingar oavsett vilket motstånd de möter. De måste meddela detta till regeringen, polis, auktoriteter och säkerhetsföretag. Det handlar om den enklaste formen av våldsförebyggande: ni har inget att frukta, så låt bli att barrikadera och plocka fram vattenkanoner!

Det vore fullständigt absurt att försöka bemöta och bekämpa utvecklingen av EU:s militära kapacitet med våld. Det är bättre att lida och skadas än att skada någon annan. Våld är den svages vapen, den feges, den desperates, den oförbereddes; icke-våld kräver kunskap, träning och mycket mod. De som inte har det bör hålla sig borta från Göteborg.

I motsats till våld tillåter icke-våld, eller ahimsa, dialog, öppenhet och ett kreativt sökande efter lösningar och efter sanningen med bibehållen respekt för olikheter. Europa behöver det. Representanter för det civila samhället och de tiotusentals engagerade människorna måste påminna sig om Gandhis regel som säger: "Vi måste själva vara den förändring som vi önskar åstadkomma".

 

MEDIA KAN INTE IGNORERA KREATIVT ICKE-VÅLD - - ANVÄND VETE!

Våld attraherar media, men kreativa icke-vålds handlingar kan vara mycket mer effektiva. Föreställ er 50.000 människor som alla bär med sig några kilo vete till Göteborg. Vetet symboliserar det bröd världens hungriga behöver betydligt bättre än vapen; tillsammans med salt är bröd en välkomnande handling i många kulturer, ett tecken på vänskap. Vete handlar om att så frön och det påminner oss om den galenskap som är inbyggd EU:s jordbrukspolitik och i globaliseringen.

Varsamt och harmlöst kan vetet spridas över mötesplatser, gator och torg och vara en händelse lika enastående som de kända byggnaderna inslagna av Christo. Om en VIP skulle hamna bland folket ska han/hon veta att de tibetanska buddisterna kastar vete upp mot himmeln i en önskan för långt liv och det är vad vi hoppas på för våra VIP:s. I jämförelse med färg, vatten, tomater eller gatustenar är vete äkta icke-våld.

 

GANDHI OCH ALLA ANDRA TILL GÖTEBORG

Bär inte med er dockor, bilder eller flaggor för att elda upp dem. Ta med er bilder av Mandela, Moder Theresa, Luther King, Gandhi, Jesus, Buddha, Mohammed, Dag Hammarskjöld, Olof Palme och Willy Brandt för att visa att vi behöver en generell etik för och utveckling av icke-våld, nedrustning och mångkulturell globalisering. Vi vill ha ledare som karakteriseras av mod, utan vapen. Bjud in fredsaktivister som EU officiellt stödjer så som Aung San Suu Kyi och Kim Dae-Jung som kan medverka direkt eller på stora skärmar.

Media kommer att fokusera på VIPs som till exempel George W. Bush och europeiska ledare. Men det alternativa topp mötet borde bjuda in världens verkliga fredsskapare (eller återigen visa upp dem på stora skärmar) för att visa hur man löser konflikter utan våld. Till exempel: Dalai Lama, Vildmarkens Röster, Plogbillarna, Thich Nhat Hanh, Pastrana-FARK, Fox-Commandante Marcos, Jody Williams, Jose Ramos-Horta, Otpor, Daisaku Ikeda, Neelakanta Radhakrishnan, Internationella Fredsbrigaderna, Christian Peace Makers, eller professionella fredsmäklare som Elise Boulding, Gene Sharp, Johan Galtung och kväkarna. Bjud in pensionerade FN fredsskapare, fredsmäklare och diplomater och de få men enastående OSCE ledare som i medias skugga har gjort så mycket mer gagn än skada. Listan skulle kunna göras mycket längre.

Bjud in de kvinnor för fred som på 1980-talet ockuperade baserna, lyssna till prästerna och mänskliga rättighets förespråkare och företrädare och andra intellektuella som slogs mot Europas kärnvapen missiler under 1980-talet, tillsammans med Gorbachev. Det var dem som skapade fred i Europa, det var de som gjorde att Berlinmuren försvann. De är historiska rollfigurer, det är av dem som EU:s ledare kan lära att arbeta för fred. Om de har den minsta ödmjukhet inför uppgiften.

Kort sagt, försök få dit de verkliga, erfarna människorna som har skapat fred ofta utanför för det media-militära-industriella komplexets strålkastare. Låt människorna jämföra dem med Anna Lindh, Göran Persson, Javier Solana, Robin Cook och Nyrup Rasmussen, dagens självutnämnda fredsmäklare som förespråkade bomber för inte allt för länge sedan. Bara ge dessa två grupper en rättvis medial möjlighet.

Besökarna i Göteborg och världens åhörare, CNN och BBC:s tittare, kommer alla att vara kapabla att bedöma vem som innehar den kunskap, etik och visionen som världen så desperat behöver nu.

 

VAR KONSTRUKTIV: DET FINNS MÅNGA ALTERNATIV

Det borde inte förekomma någon kritik utan vad Gandhi kallade 'det konstruktiva programmet'. Folk är trötta på negativ kritik, det är för enkelt. Den verkliga utmaningen är att komma med bättre idéer och konkreta förslag (vilket inte är så lätt!) samt att bjuda in eliten för kommentarer och att låta sig inspireras. De har sällan någon möjlighet att träffa vanligt folk.

Återigen är det dialog genom en mångfald av kanaler som är enda sättet att lyckas. Detta tar naturligtvis lite längre tid än att driva genom EU-beslut eller krossa några fönster.

Innan du beger dig till Göteborg bör du därför begrunda frågan: Vad vi vill ha i stället för militariseringen av EU? Bilda därför en grupp för brainstorming för att komma på idéer och konkreta förslag. Sätt dem på olika hemsidor och tryck upp blad som kan delas ut till journalister, polis och beslutsfattare. Dela med er till likasinnade grupper. Som inspiration finns 32 sådana förslag till ett fredligare Europa på TFF:s hemsida

 

DEMOKRATI MOT UTSPÄDD FASCISM

Vi måste insistera på att innebörden av begreppet demokrati är att ha flera möjligheter. Gandhi varnade oss för flera decennier sedan:

"För mig innebär demokrati att den svagaste har samma möjlighet som den starkaste…Idag finns det inte ett enda land i världen som visar annat än beskyddande nedlåtenhet gentemot de svaga. Västerländsk demokrati, så som den fungerar idag, är utspädd fascism…Sann demokrati kan inte utövas av tjugo centralt placerade män. Den måste komma underifrån, från folket…"

Så sant som det är sagt! Demokrati är ett val bland mål och medel. Beväpnad försöker den starkare alltid minska valmöjligheterna.

Vi som vill ge röst åt vår oro i Göteborg är inte motståndare till försvar av samhällen, vi har ingenting emot att hjälpa till att lösa konflikter såväl för oss själva i Europa som för andra. Men vi är emot den blinda tilltron till våld och den starkares makt. Vi är för alla de alternativ som god vilja och kreativitet kan åstadkomma. När vi någon gång i framtiden har flera olika europeiska modeller och många olika program för försvar, säkerhet och konfliktlösning, varför inte låta medborgarna besluta genom omröstning?

Att låta folk gå till val för att rösta ja eller nej till ett enda alternativ, är ett förlöjligande av demokrati. Det är inget val om det bara finns ett alternativ.

Utspädd fascism visar sitt fula tryne i det faktum att de europeiska länder som har eller stödjer innehavet av kärnvapen, aldrig har vågat fråga sina medborgare huruvida de ville ha dem eller ville 'försvaras' av dem. EU:s militarisering handlar inte bara, om ens alls, om fredsbevarande. Det handlar om EU som en framtida kärnvapenförsedd aktör. Vare sig du är för eller emot EU som sådant, är det ett problem värt att diskutera.

 

FÖRBERED DIG OCH HYLLA LIVET

Du kanske inte haft möjlighet att öva dig i ickevåldshandlande eftersom det europeiska utbildningssystemet inte tillhandahåller denna möjlighet. Men det finns grupper som kan hjälpa dig (se Specialsektionen ovan). Det är mycket viktigt att det finns tränare på plats i Göteborg så alla kan få åtminstone några timmars grundläggande instruktion och ge varandra ömsesidigt stöd inför debatter, dialog och aktioner.

Innan dess, gå till bokhandeln och biblioteket och studera de böcker som genom historien skrivits av ledare för kamp utan våld. Däribland finns "Lysistrate" av Aristophanes (411 f Kr), som handlar om hur Aténs kvinnor uppträdde förföriskt inför männen men förvägrade dem tillfredsställelse genom en allmän kärleksstrejk tills dess att de upphörde med att planera och föra krig. Antagligen fungerar detta åt båda hållen, så män som är gifta med kvinnliga politiker, kan ju rapportera efter Göteborg.

I samma anda borde alternativa möten i Göteborg tillsammans bli en stor fest, en fest för det intellektuella tillsammans med det andliga: musik, poesi, drama, happenings &endash; allt för att hylla positiva värden, liv och kärlek. Tusentals som håller varandra i händerna i långa kedjor, ger varandra kramar och pussar kanske inte var bland de tillvägagångssätt som Gandhi förespråkade, men man behöver ju inte behandla honom som ett museiföremål eller ledare av en puritansk sekt.

 

SVERIGES DELAKTIGHET - - FREDSKARAVAN ELLER TÅG FRÅN STOCKHOLM

Toppmötet hålls i Göteborg men den snabba militariseringen äger rum medan Sverige innehar ordförandeskapet för EU. Sveriges medlöperi måste sättas under strålkastarljus. Kanske borde därför civila organisationer och medborgare göra sig hörda utanför Rosenbad, Utrikesdepartementet och Försvarsministeriet långt innan Göteborgsmötet. Naturligtvis genom att överlämna blommor och listor med alternativ till dem som kommer och går samt inleda debatter med dessa.

Någon vecka före toppmötet i Göteborg skulle en "Fredlig Europakaravan" med tusentals bilar, bussar, lastbilar, motorcyklar och även cyklar sakta kunna färdas från Stockholm till Göteborg. Det skulle innebära ett kraftfullt ställningstagande.

Det kunde också vara ett "Europeiskt Fredståg" med tusentals människor som kunde ha seminarier, brainstorming och ahimsa-träning ombord på tåget. Vid uppehåll på stationerna kunde man samtala med folk eller samla in namnunderskrifter till stöd för folkomröstning eller andra viktiga frågor.

 

BÖRJA IDAG

Här är några saker Du kan göra fram till juni:

- Studera EU och de dokument som behandlar krishantering, säkerhets- och utrikespolitik, de finns alla på TFF:s hemsida. Du kommer sannolikt att förvånas över hur mycket som redan har planerats utan att medierna eller våra politiker har talat om det.

- Studera Gandhi och de andra klassiska fredsaktivister. Säg inte till dig själv att du inte kan göra något därför att "jag kan ju inte vara och leva som den där Gandhi." Bara låt dig inspireras och gör det DU kan göra! Det är mycket bättre att själv göra något litet riktigt än att luta sig tillbaka och låta andra göra en massa som är fel! Här kan Du åter hitta viss inspiration.

- Planera att ta en veckas semester före toppmötet. Naturen kring Göteborg, kusten och de närbelägna öarna är fantastiska. Då kan Du också ta lite träning i ickevåld och delta i planeringen av överraskande begivenheter och aktioner.

- Klicka in på TFF:s Special om EU:s militarisering (ovan) och ta kontakt med de organisationer som arrangerar och koordinerar så Du snabbt ser var det Du är bra på kan användas.

- Tala om för andra att Göteborg är platsen där vi ska befrämja en ny fred i Europa. Se till att så många som möjligt vet om vad som pågår, skriv insändare. 100.000 konstruktiva fredsmänniskor kan inte ignoreras.

- Bilda lokala ide- och brainstorm grupper. Välj ut de mest politiskt potenta och humoristiska aktioner, happenings och de bästa förslagen till en ny politik för Sverige och EU. Se till att de sprids till pressen, departement, ambassader, till andra folkliga rörelser och till vänner och familj. Använd e-mail och Internet. Kom ihåg att detta är den viktigaste frågan för Europas framtid!

- Ifall Du är bra på att träna andra i ickevåld, på att föreläsa eller skapa kulturarrangemang: skicka namn, adress, telefon, email till organisationer och till os på TFF; då sätter vi det på Specialen om EU:s militarisering så vem som helst kan kontakta Dig. I Sverige behövs det tränare lokalt också, t ex i Umeå, Lund, Karesuando och Växjö.

- Träna upp Dig i att tänka positivt tillsammans med andra. Det är helt fint att bli arg eller ledsen över världens våld och orättvisor. Men titta inte på hur världen som den är och fråga handfallen: varför är det så? Se i stället på världen som den kunde vara och fråga: varför inte? Måla bilder i Din fantasi och beskriv hur en underbar värld och ett spännande nytt Europa skulle kunna se ut. Fundera över vad Du vill ha, inte över allt det som vi vet att vi inte längre vill ha. Och säg varje dag till Dig själv: Självfallet kan jag/vi göra det här!

 

ICKEVÅLDET KOMMER ATT SEGRA TILL SLUT

Om vi är uppfyllda av en sådan energi, i kropp och själ, kommer 50.000 människor att sopa våldet, förklädd som "fred," ut genom dörren. Kanske kommer vi inte att stoppa EU:s stöveltramp i Göteborg, men vi kan lyckas föra upp frågan på agendan.

Poängen är inte att vara anti-militär utan att vara pro-demokrati. Vi måste öppna dörrarna till de få män i EU:s centra, få ut informationen till medborgarna, vända ut och in på det hela och diskutera alla möjliga modeller, aspekter och scenarier. Låt oss diskutera vad ordet "fred" betyder för olika människor i olika kulturer. Låt alla européer och de som världen runt kommer att påverkas av EU:s beslut delta. Bara då kommer Europas folk att vara redo att besluta vad de vill och därmed tala om för sina valda representanter vad de skall jobba för.

Om de skulle visa sig efter en sådan transparent och livlig debatt att majoriteten föredrar vapenspråk, hot och dödande, att de vill ha ett interventionistiskt, militariserat och kärnvapen-baserat Europa så måste det naturligtvis respekteras, dock under förutsättning av att minoritetens synpunkter också får utrymme. Ett sådant EU måste accepteras, t o m betraktas som ett uttryck för fred.

Utspädd fascism säger att det bara finns en enda väg. Den ledar till krig.
Äkta demokrati ledar till en ny sanning, respekt och fred.

 

 

 © TFF 2001

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

You are welcome to reprint, copy, archive, quote or re-post this item,
but please retain the source.

 

Would you - or a friend - like to receive TFF PressInfo by email?

 

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   E-mail: tff@transnational.org

Contact the webmaster at: comments@transnational.org
© TFF 1997-2001