TFF logo TFF logo
T r e a s u r e s 2006
TREASURES Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Främjar EU freden?

 

Av Jan Öberg

Kommentarer direkt till
oberg@transnational.org

5:e december 2006

"Främjar EU freden?
Analys, kritik och alternativ"


Svensk resumé av liten skrift på danska och engelska


Ofta betecknas Europeiska Unionen som ett fredsprojekt, men vad menar man inom EU egentligen med fred?
I denna rapport analyserar den dansk-svenske freds- och konfliktforskaren Jan Øberg EUs politik beträffande försvar, utrikespolitik, konflikthantering och fred. Också den överordnade principen i förslaget till författning för EU analyseras. Oavsett vad som händer med författningsförslaget, är det viktigt att analysera innehållet i detta dokument, som ju är beslutat av samtliga regeringschefer i EU och av EU-parlamentet.

Jan Øbergs rapport visar att i författningsförslaget och andra centrala EU-dokument finns en fredsuppfattning som ensidigt lägger huvudvikten på militärt dominerat försvar och säkerhet. Enligt denna uppfattning finns det ’gott våld’, som ska balansera eller utrota ’ont våld’. Däremot spelar konflikthantering och problematisering av våldet som sådant i stort sett ingen roll.

Jan Øberg diskuterar två motstående fredsuppfattningar i relation till fyra dimensioner, nämligen direkt våld, strukturellt våld, kulturellt våld och miljömässigt våld. I rapporten framlägger Øberg 25 konstruktiva förslag till, vad EU skulle kunna göra.

Medan ordet ”fred” endast förekommer 8 gångar i författningsförslaget, och konfliktförebyggande 5 gånger, omtalas försvar/försvarspolitik hela 64 gånger och militär/kampstyrkor 21 gånger. Försoning, nedrustning och bättre kontroll av vapenhandel finns inte alls på EUs dagordning i dag.

Oavsett om författningsförslaget antas eller inte, tycks ökad vapenmakt och militarisering av politiken bli en central del av EUs framtid, även om Unionen varken har en genomarbetat hotanalys eller en europeisk säkerhetsdoktrin.

Denna utredning visar också att EU som fredsprojekt inte tillnärmelsevis är så konsistent eller visionärt som FN-traktaten.


Främjar EU Freden?
Utgiven av den danska tankesmedjan NyAgenda.

På engelska
Does the European Union Promote Peace?
Analysis, Critique, Alternatives

Läs om den - skicka till en vän
Få den gratis fra Ny Agenda - download
Få den gratis fra TFF - download

På danska
Fremmer EU freden?
Analyse, kritik, alternativer

Læs om den - send til en ven
Få den gratis fra TFF - download
Få den gratis fra Ny Agenda - download

Kan också beställas gratis på adressen:
NyAgenda,
Tåsingegade 62, 2.tv.
DK-2100 Köpenhamn K,
Danmark

sekretariat@nyagenda.dk
www.nyagenda.dk

Mycket mer om EU - utrikespolitik, säkerhetspolitik, konfliktlösning, militär
TFF:s EU Conflict Management Forum

 


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Get more quality articles in the future

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


TREASURES Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.