TFF logo TFF logo
Media, peace and war
MEDIA Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Kommentar till Sveriges
Televisions "Aktuellt" nyhetsinslag
om serbiska krigsförbrytare

 

Jan Öberg

8:e maj, 2007

Inslaget i Aktuelt 10:e april 2007 om domarna över serbiska krigsförbrytare

Kommentaren skickades per e-mail 10:e april 2007 med påminnelse 25:e april men har inte besvarats


Hej

Det är bra att ni tar upp det; domarna är unika i det forna Jugoslavien. Men bättre hade det varit om det också funnits ett perspektiv kring det hela samt ett minimum av källkritik o balans. Man kunde t ex ha undersökt och förmedlat kunskap om:

• huruvida det finns andra liknande domstolar i det forna Jugoslavien (en finns i Bosnien);

• vilka andra stater som dömt sine egna;

• FNs World Court beslut beträffande Serbiens ansvar för folkmordet i Bosnien, som kom i februari - och åtminstone delvis friar Serbien för anklagelsen om folkmord;
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6395791.stm

• mer eksakta siffror på hur många som dog i Srebrenica då, hur många som dött senare, hur många som flydde till t ex Tuzla och hur många som fortfarande saknas...man sa bara att "serberna" dödade 8000 människor följt av upprepningen ifrån en rad andra medier att det är den största massakern sedan Andra Världskriget (är det någon på Aktuellt som - proportionellt - brytt sig om folkmordet (= sanktionerna) på Iraks civilbefolkning på c:a 1 millioner människor följt av 650.000 döda, 4 millioner flyktingar o oräkneligt fler sårade där)?

• bakgrunden till Srebrenica-massakern, bl a Carl Bildts framställning som aldrig förmedlas av media (är det för att den inte passar in i den etablerade svart-vita bilden):
http://bildt.blogspot.com/2005/07/story-of-fall-of-srebrenica.html

• har Aktuellt någonsin tagit upp andra massakrer/krigsförbrytelser t ex Stupni Do, Medak, Operation Flash o Storm, Rajak eller den proportionellt största etniska rensningen i det forna Jugoslavien - av serber ur Kosovo efter NATOs bombningar 1999? Några andra källor beträffande Srebrenica på denna länk, inkl den holländske regeringens rapport:
http://www.transnational.org/SAJT/pressinf/2005/pi222_Srebrenica.html

Det hela är faktiskt lite mer komplicerat än att serberna bara gick berserkergång (Skorpionerna som inslaget behandlade var sannolikt det vidrigaste, men inte den enda förbrytelsen. Säger Naser Oric någon på redaktionen något? I så fall se:
http:/www.wikipedia.org/wiki/naser_Oric

• att det finns andra krigsförbrytare än Karadzic o Mladic. Helt aktuellt t ex fd "statsministern" i den icke-folkrättsligt existerande staten Kosovo, Ramush Haradinaj - här en färsk rapport ifrån International Herald Tribune, April 8, 2007:
http://www.iht.com/articles/2007/04/08/news/kosovo.php

- huruvida det är Serbiens ansvar att levrera Kardzic o Mladic - vilka "bevis" Aktuellt o prof Ove Bring har för att dessa finns i Serbien (de opererade i Bosnien som sedan 1992 har varit en självständig, suverän stat) och huruvida det kan ligga en mer cynisk politisk faktor bakom det ganske otroliga faktum att tiotusentals västliga soldater, agenter, CIA i Belgrad (i samarbete med Serbiens regering), inte i alla dessa år a) har kunnat hitta dessa två eller b) har haft anledningar till att inte arrestera dem...

Slutligen är det bra att använda en folkrättsexpert till juridiska frågor - men knappast som kommentator på den politiska situationen i Serbien.

Min egen bakgrund för att resa dessa frågor är ett analytisk engagemang i det forna Jugoslavien i allmänhet sedan 1974 och cirka 60 resor till alla dess delar sedan 1991, goodwill medlingsuppdrag för Serbien och rådgivare åt Kosovos ickevåldsledare Dr. Rugova, bidrag till ett antal akademiska böcker och väl ett hundratal artiklar om det forna Jugoslaviens sönderfall och alternativa fredsmöjligheter - senast en jämförande analys i läroboken "Handbook of Peace and Conflict Studies" på Routledge i London.

En journalistik som bygger på upprepningar av - ofta bristfälliga - utsagor från andra medier o helt slopar varje källkritik riskerar att bli språkrör för politiska intressen som sällan har fred o rättvisa som sitt enda eller högsta syfte.


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Then please support TFF's work for peace
and make an honour payment to this site


*

 

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


MEDIA Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.