TFF logo TFF logo
Ex-Yugoslavia - The Balkans
BALKANS Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Kosovo behöver en lösning
som alla kan leva med

 

Jan Öberg

1:maj, 2007

De senaste veckornas utveckling i Kosovo-frågan visar på hur komplicerat den är. EU – som förväntas ta över ansvaret för Kosovo - är nu djupt splittrat. FN:s säkerhetsråd har fastnat, Ryssland och USA i luven på varandra. Våldshandlingar växer i ett Kosovo, senast i veckan mot ett av den ortodoxa kyrkas viktigaste kloster. Den albanska majoriteten förväntar att väst levererar självständigheten nu. NATO planerar förstärkningar. Matti Ahtisaari, den såkallade medlare, har givit upp.

USA:s vice-utrikesminister för Europa, Daniel Fried, förklarade nyligen varför det albansk-dominerade Kosovo till skillnad från liknande fall bör bli självständigt: ”Kosovo är unikt därför att NATO intervenerade där och området därefter kom under FN:s administration. Ahtisaari’s plan är den bästa lösning…Om Serbiens regering inte kan hjälpa oss med det, hoppas vi att den i det minsta inte vill hindra oss.”

Så Kosovo ska vara ett undantag därför att man på 1990-talet valde den helt omöjliga svart-vita konflikttolkning av Jugoslavien, genomförde NATO:s folkrättsstridiga bombningar till fördel för albanerna och – naivt – hoppades att de skulle skapa fred i regionen. Om inte Kosovo blir självständigt nu så var hela västvärldens tolkning såväl som kriget felaktigt. Det är just detta som gör Ahtisaaris förslag till ett beställningsjobb, inte medling.

Jag är inte motståndar till ett självständigt Kosovo men så här får det inte gå till. Den första konkretiseringen av ett självständigt Kosovo utvecklades av Kosovos ledare, Dr. Ibrahim Rugova och TFF:s team 1991-1992. Det skulle bl a ha öppna gränser, inget militär, inte ansluta sig till Albanien eller NATO och förbli genuint multietniskt. TFF publicerade det första medlingsförslaget innehållande en treårig förhandlingslösning. Under tio år satsade ingen regering i väst på förhandlingar men alla stödde NATO.

Det är de militanta kretsar som gick bakom ryggen på Rugova och med västvärldens/NATO:s/USA:s fulla stöd gjort Kosovo till dagens konflikt- och hatfyllda, maffia-infekterade, fattiga och militaristiska samhälle. Jag tillåter mig att se kritisk på västs felaktiga konflikthantering och fredsförhindrande politik.

Ahtisaari och mängder av debattörer hävdar utan ett enda argument att ett självständigt Kosovo skulle skapa stabilitet. Mycket talar dock emot: Kosovos nuvarande premiärminister, Agim Ceku, var kommenderande general i Kroatiens armé under massakern i Medak-fickan; han deltog när 200,000 serbiska medborgare i Kroatien (och FN) fördrevs ur landet 1995. Han var också huvudmannen bakom KLA, Kosovos Befrielsesarmé. NATO avväpnade inte KLA. Världen såg genom fingrarna när 200,000 Kosovo-serber fördrevs 1999 och när KLA stod bakom våldet i Sydserbien och kriget i Makedonien. Det vore klokt att undersöka vem det är som kommer att leda ett självständigt Kosovo.

Det är ett farligt undantagstänkande att hävda att Serbien för evigt har förlorat den suveränitet som underströks i Säkerhetsrådets Resolution 1244 år 1999 och att man därför måste skapa en andra självständig albansk stat i Europa. Hur är det då med lidandet i Tibet, Tjetjenien, Kurdistan, Palestina, Abkhazien, Nordirland, Nordcypern o.s.v. Skall de alla bli självständiga genom NATO-bomber följda av Ahtisaaris magiska medling? Ska makedonska albaner få en tredje albansk stat? Ska serberna tvingas vara kvar i Bosnien när kosovo-albanerna fått sitt oberoende?

När maffia-relaterade politiker ska överta allt och fördela makten i det självständiga Kosovo kan man inte utesluta inbördeskrigsliknande våld.

Även om dagens Serbien inte är Milosevic’ förstår jag till fullo att Kosovos albaner inte vill tillbaka dit. Samtidigt finns ingen suverän stat, som bara accepterar att andra avstyckar vitala delar genom bombningar. Kosovos serber, gorani, bosniaker och romer vill inte heller leva i ett albanskt dominerat Kosovo. Alltså kan Kosovo vare sig bli helt självständigt eller komma helt tillbaka till Serbien. Däremellan finns många möjliga lösningar. Ingen diskuterar dem. Därför hotar våldet återigen på Balkan.

Artikeln som ursprungligen var en replik på en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet, refuserades av SDS:s debattredaktör även om han först hade uttryckt intresse för en annan åsikt om Kosovo. Efter veckors betänketid skrev han "Dessväre måste jag tacka nej då jag redan har några opublicerade urikesartiklar före i kön." Såhär svarade jag "Rent tekniskt är dina reaktionstider o ditt svar om köbildning föga inspirerande. Politiskt handlar det nog snarare om det är alltför stor en utmaning om SDS skulle publicera något som problematiserar det internationella samfundets utomordentligt motproduktiva politik på Balkan."

 


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Then please support TFF's work for peace
and make an honour payment to this site


*

 

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


BALKANS Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.