TFF logo TFF logo
Middle East 2007
MIDDLE EAST Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Irak är inte Vietnam


Av

Sören Sommelius

22:a mars, 2007

Noam Chomsky & Gilbert Achcar
Perilous Power
The Middle East and US Foreign Policy

Dialogues on Terror, Democracy, War, and Justice
Förord Stephen Shalom
Paradigm Publishers
Boulder & London 2007


President Bush lanserade i sitt årliga State of the Union-tal i januari vad han med sitt cyniska språkbruk kallade för en ”Ny väg framåt i Irak”. Bush vill att USA ska utöka sina trupper med 21 000 man och att den irakiska regeringen ska satsa 70 miljarder kronor på infrastruktur i landet, också för att skapa nya jobb, vilket är akut. Arbetslösheten i det krigshärjade Irak ligger mellan 30 och 50 procent.

USA hävdar att man redan använt 140 miljarder kronor på återuppbyggnad (av det man har bombat sönder). Inte så få av dessa lönsamma kontrakt har gått till det gigantiska företaget Halliburton, vars tidigare chef var nuvarande vicepresidenten Dick Cheney.

Vad har det blivit av den här mångmiljardsatsningen? Ingenting. Invånarna i Bagdad har nu betydligt sämre tillgång till vatten och el än före invasionen i mars 2003.

I Indien använder man nu termen ”bofors” i formuleringar som ”there is something bofors in it”, det är något skumt med det här. Bland Irakkrigets kritiker i USA har man lanserat begreppet att bli ”halliburtoned”, som synonymt med att bli plundrad.

Satsningen på att skapa nya jobb är från USA:s sida ett försök att ge sken av att man är engagerad i att återskapa det civila samhälle man brutal förstört, av att bygga demokrati. Till en början motiverade USA kriget med att Irak utgjorde en fara för världsfreden genom sina massförstörelsevapen. När detta inte höll hette det att man av omsorg för det irakiska folkets ville avsätta en grym diktator för att skapa välstånd och bygga demokrati, ett föredöme som skulle sprida sig till grannländerna.

Än färre svalde dessa lögner än den första.

Efter krigets första halvår gjordes i november 2003 av Gallup en undersökning i Bagdad om vad folk trodde var den egentliga anledningen till att USA invaderade Irak. En procent svarade att kriget syftade till att skapa demokrati i landet. Fyra procent menade att det handlade om massförstörelsevapen. 43 procent var övertygade om att krigets krassa syfte var att USA ville komma över Iraks olja.

I en ny bok av Noam Chomsky & Gilbert Achcar säger Chomsky att ”om Mellanöstern inte hade haft världens rikaste oljetillgångar skulle USA inte ha brytt sig mer om regionen än om Antarktis”.
Kriget handlar om makten över oljan, inte om något annat, menar författarna och det är svårt att inte instämma.

”Perilous Power” (Farlig makt) handlar om Mellanöstern och USA:s utrikespolitik efter elfte september. Den utkom i början av januari och består av samtal mellan Chomsky, i dag en av världens mest citerade politiska debattörer, och Gilbert Achcar, regelbunden skribent i Le Monde Diplomatique och knuten till Universitetet i Paris, efter att länge ha levt i Libanon. Stephen H Shalom, professor vid amerikanska William Paterson-universitetet, har lett en rad samtal mellan Chomsky och Achcar och sedan redigerat utskrifter, i samarbete med författarna. De senaste samtalen hölls i slutet av juli 2006.

Efter Bushs tal i januari menade många kommentatorer att Bush gjorde samma misstag som Richard Nixon i Vietnam genom att tro att USA skulle kunna vinna kriget genom att skicka fler soldater.
Det är en felaktig slutsats, hävdar Chomsky och Achcar. Irak är inte Vietnam. USA kunde - om än skamfilat - lämna Vietnam utan att det fick alltför långtgående storpolitiska konsekvenser. Så är inte fallet vad gäller kriget i Irak, skriver författarna.

Den stora skillnaden är - oljan.


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Then please make an honour payment to TFF


Iraks oljereserver är världens tredje största. De öppnas nu för exploatering av västerländska oljeföretag. Den nya lag som den irakiska regimen ska anta i dagarna (eller möjligen redan antagit) kommer att ge de stora oljeföretagen som BP, Shell och Exxon 30-åriga kontrakt på utvinning av irakisk råolja, för första gången sedan oljeindustrin nationaliserades 1972. Under en inledande fas kommer oljebolagen själva att ta hem tre fjärdedelar av vinsten.

Av världens oljereserver finns nu 25 procent i Saudiarabien, 12 procent i Irak och 8 procent i Kuwait. Den som kontrollerar dessa tre länder kontrollerar bortåt halva den globala oljereserven.

Skulle USA tvingas lämna Irak utan en lydig klientregim och om ”demokrati” införs i landet kommer shiamuslimerna, den största etniska gruppen, att ta över makten och sannolikt söka allianser med Iran, tror Chomsky och Achcar.

Redan i dag finns ”Asian Energy Security Grid”, en organisation som främst handlar om Rysslands och Kinas olja, men där fler länder, som Indien, kan ansluta sig. Skulle Irak och Iran följa efter skulle konsekvenserna för USA och för Västvärlden kunna bli förödande, menar författarna.


Och det är det som är poängen med Chomskys resonemang. Oljan är inte målet för kriget, snarare ett medel för USA för att kunna bibehålla dagens oinskränkta världsherravälde genom kontrollen av energikällorna.
”Ett amerikanskt tillbakadragande från Irak skulle innebära en total katastrof för USA:s ambitioner till världsherravälde”, skriver Noam Chomsky: ”USA skulle reduceras till en andrarangs stat i det globala maktspelet”, … ”en mardröm för Washington”.


Mardrömmen blir än värre av det inte bara finns en förlorare i maktspelet utan en vinnare: Kina. Genom allianser med de asiatiska oljeländerna kan världsordningen förändras dramatiskt.

Om Chomskys och Achcars resonemang är riktigt innebär det att USA under inga omständigheter kommer att lämna Irak och att risken för ett utdraget och än blodigare krig är stor. I förlängningen finns en annan än värre risk, en öppen konfrontation mellan USA och Kina. Författarna för dock inte sitt resonemang vidare på den punkten.

För Noam Chomsky sitter den enda rimliga hållningen till den här sortens maktpolitiska spel i ryggraden: ”Inga imperiemakter har någon som helst rätt att bestämma över någon annan”. Den dag en amerikansk regim utgår från den principen och börjar agera inom ramen för internationella organisationer blir världen bättre och fredligare.


Sören Sommelius
sosommelius@hd.se

*

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


MIDDLE EAST Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.