TFF logoTFF Associates
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKS


Vibeke Vindeløv

Professor at the Faculty of Law, University of Copenhagen. Ph.D and LLD. Trained as a psychotherapist. Books and articles about mediation, conflict resolution and reconciliation. Works as a mediator, and has been involved in work in the Balkans. Member of Danish Center for Conflict Resolution.

Vindeløv has developed and is responsible for a new Masters program in conflict mediation at her University. In 2004 she published "Konfliktmægling. Mediation. Retsmægling" - a comprehensive text book in mediation. More about the book here.

More about/Mere om Vibeke Vindeløv.

More about/Mere om kurset i mægling.

Vibeke Vindeløv joined TFF in autumn 1999. 

Address

Ndr Strandvej 64,
DK - 3000 Helsimgør, Denmark (priv)
Retsvidenskabeligt Institut B,
Studiestraede 6
DK - 1455 Copenhagen K, Denmark

Phone

Home +45 49 26 56 26
Work +45 35 32 31 16

Fax

Work +45 35 32 32 01

E-mail

Vibeke.Vindelov@jur.ku.dk

Website


 

More about TFF

 

 

Vibeke Vindeløv

The most recent on top

Vibeke Vindeløv, June 22, 2006
New International Masters in Mediation and Conflict Resolution
TFF Associate heads a new international master developed in cooperation between the University of Utrecht and the University of Copenhagen. By linking the individual level to the social and international levels, the course aims to give students a comprehensive understanding of conflict and conflict resolution.

Vibeke Vindeløv, 10. oktober, 2005
I anledning af debatten om blodpenge
Debatten gled af sporet. De der talte om mægling kunne have understreget stærkere, at mægling ikke indebærer, at domstole og politi skal stoppes. Desuden har alt for få journalister, debattører og politikere sat sig ind i, hvad mægling er. Dette afskærer den dialog, som er så vigtig mellem såkaldt etniske danskere med forskellige opfattelser af, hvordan et fredeligt samfund kan opnås og mellem etniske danskere og folk med anden etnisk baggrund - og her især med muslimsk baggrund.

Ny bog, "Konfliktmægling. Mediation. Retsmægling"

Forsoning som altenativ til judiciel konfliktbehandling


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links



The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   E-mail: tff@transnational.org

Contact the webmaster at: comments@transnational.org
© 1997 till today