TFF logoPRESSINFO
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKSAmerikansk militärdiktatur i Irak?

Regimförändring i Washington?

 

PressInfo # 163

 October 15, 2002

 

By Jan Oberg, TFF director

 

USA:s utrikespolitik tycks hålla på att röra sig bortom sfärerna för statskunskapens läroböcker. Washington i dag innebär ett alltmer krigslystet grupptänkande.* Det är en scen för det absurda. Uttalanden utan innebörd för andra yttras i ett moraliskt tomrum. Med den eskalerande integrationen av paranoia och storhetsvansinne, blir man snarare tvungen att vända sig till läroböcker i psykologi för att få en tolkning.

Vi lever i allt farligare tider.

Hur ska vi reagera, intellektuellt och emotionellt? Hur ska vi till exempel reagera på en surrealistisk nyhetssnutt som denna?

"USA har planer på att upprätta en USA-ledd militär administration i Irak, liknande ockupationen av Tyskland och Japan efter kriget, som kunde pågå i åtskilliga år efter Saddam Husseins fall. ... Saddam skulle ersättas av USA-generalen Tommy Franks. ...."

Nej, det är inte fiktion. Läs historien här:

 

New York Times den 10 oktober 2002

USA har en plan för att ockupera Irak, rapporterar tjänstemän

 

The Guardian den 12 oktober 2002

USA planerar militärt styre ock ockupation av Irak: Saddam skulle ersättas av general Tommy Franks

 

"Det irakiska projektet, som skisserats av en av president Bushs främsta rådgivare om Mellanöstern, Zalmay Khalilzad, skulle bland annat innebära att hela landet styrs tills en demokratisk irakisk regering bedöms stå färdig," skriver The Guardian.

Vem är Zalmay Khalilzad? Han kommer, icke så förvånande, från oljeindustrin, är före detta rådgivare åt Unocal och länken till det afghanska oljesambandet. Han är nykonservativ, står nära Wolfowitz som är nr 2 i Pentagonhierarkin. Läs mer om Khalilzad här:

 

Slate, Bush' favorite Afghan

 

TruthOut, Zalmay Khalilzad and the Bush Agenda

 

När tittar på och lyssnar till George W. Bush och andra ledare undrar man om de förstår ansvaret med den överväldigande makt som nu finns koncentrerad i deras händer?

Är de fullt medvetna om hur försiktiga, hur ödmjuka, de måste vara när de hanterar Amerikas potential för död och förstörelse?

Jag tror att de inte är det. Vad tror du?

Kriget mot Irak och dess folk är, liksom upprättandet av en amerikansk militärdiktatur syftande till att kontrollera Iraks olja, omänskligt och olagligt. Det är en orimlighet som kommer ur ett grupptänkande som förlorat kontakten med övriga mänskligheten.

Vänner till Förenta staterna måste börja säga detta högt. Det duger inte längre att bara uppgivet skaka på huvudet eller hålla tyst av rädsla.

För varje nytt steg, ny plan och ny doktrin på vägen mot katastrofen, måste vi protestera men också hjälpa amerikanerna att finna fred och harmoni tillsammans med oss andra.

De har brukat säga att det som är bra för Förenta staterna är bra för världen. Jag tror att detta nu gäller för en fredlig regimförändring och demokratisering i Washington.

 

* Om begreppet grupptänkande, se exempelvis

http://www.abacon.com/commstudies/groups/groupthink.html.

 

 

© TFF 2002

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 You are welcome to reprint, copy, archive, quote or re-post this item, but please retain the source.

 

Would you - or a friend - like to receive TFF PressInfo by email?

 

 

 

 

SPECIALS 

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org    comments@transnational.org

© TFF 1997-2002