TFF logoKALEJDOSKOP

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Jan Øberg

11 danskere dræbt i Irak

 

 

Lund, Sverige & Nagoya, Japan, 19. oktober 2004

Hvis denne overskrift var sand ville den skabe bestyrtelse, sorg og debat i Danmark. Elleve dræbte irakere gør det derimod ikke - skønt dræbt af danske fredsskabende soldater.

Da jeg ikke noget sted kunne finde det samlede tal på hvor mange irakere, der er blevet dræbt af danske soldater, henvendte jeg mig til Hærens Operative Kommando (HOK). Svaret er at danske soldater hidtil har dræbt 11 irakere og såret 16.

HOK skilter ikke med det på sin hjemmeside (www.hok.dk). I tredje niveau fra førstesiden skal man lede i et arkiv med godt 300 artikler og dér finde enkelte beretninger om nogle af de skudepisoder, danske styrker har været involveret i - af hvilke nogle har medført irakeres død.

Det er ret så enslydende situationer: for eksempel ville nogle civilklædte irakere ikke standse ved et checkpoint; de danske soldater opførte sig korrekt, men blev provokeret af irakerne, der for 8 af de 11s vedkommende var bevæbnede. Danskerne skød og desværre døde irakerne, skønt der efterfølgende blev gjort alt for at redde deres liv og få dem lynhurtigt afsted i ambulance eller helikopter. Ingen danskere kom noget til; de dræbende danske soldater er blevet tilbudt psykologisk assistance. (Alle skudepisoderne er ikke medtaget for siden de tog til i antal og blev en del af "normalbilledet" rapporterer HOK dem ikke enkeltvis).

Ville Du læse her nu
hvis Du ikke havde nytte af det?
Få flere kvalitets-artikler fra TFF i fremtiden

HOKs hjemmeside fortæller langt mere - og mere medrivende - om f.eks. danske politikeres besøg, fødselsdagsfejringer, medaljeuddeling, det gode forhold til de lokale, Sankt Hans i Camp Danevang, forplejning og faneoverdragelse. Og der er flotte billeder af soldaterne i den irakiske solnedgang.

Altsammen vigtigere end at vi har dræbt civile irakere.

Pressen har ikke sat fokus på hverken det samlede antal dræbte irakere eller på omstændighederne. Krig er jo krig, tænker man måske - og vi danske vil jo ikke at det skal gå sådan. Men vil presse, politikere og HOK også se sådan på det - og gøre ligeså lidt ved det - hvis det en dag er danskere, der dræbes af irakerne?

Hvis pressen gør dét kan man sige at den behandler menneskeliv som ligeværdige. Hvis ikke er der reelt tale om et brud på den menneskeretslige norm om alles lige værd, om diskrimination eller ligefrem racisme. Og dét kan vi vel ikke have siddende på os nu vi forsøger at udbrede de vestlige humanistiske og særligt danske værdier - "the Danish Model" som HOK kalder det - i Mellemøsten?

En bleg eftertanke: Er der mon noget, vi slet ikke har forstået i hele denne sag?

 

 

Om baggrunden til Irak-krigen, se blandt andet disse sider:

TFF Iraq Forum

Bogen "Forudsigelig Fiasko"

TFF Feature Collection Iraq, October 7, 2004

 

Se også

Jan Øberg, Undskyldning for Irak? Til hvem? 

 

mail
Send til en ven

Till:

Ifrån:

Meddelende och ditt namn

 

 

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2004