TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Den politiske Pinter

 

Av 

Sören Sommelius, TFF rådgivare

 

16 december, 2005

I sitt Nobeltal skrädde litteraturpristagaren Harold Pinter inte orden. Han anklagade USA för statsterrorism, global maktmanipulation, totalt förakt för internationella rättsprinciper, därtill ett land med en inhemsk Gulagarkipelag av fängelser. Invasionen av Irak betecknade han som "ett banditdåd". Och, sa Pinter, "det patetiska och fogliga Storbritannien" traskar efter USA i ledband som ett bräkande litet lamm.

Tal, skriver jag. Men var det jag såg ett tal eller ett väl regisserat stycke existentiell enmansteater?

Naturligtvis var det teater.

Brittiska The Guardians teaterkritiker Michael Billington jämförde Pinters tal med en laddad teaterpjäs av Beckett, som "Slutspel". På scenen satt den svårt sjuke författaren i rullstol, med en filt över knäna. Hans kroppsliga bräcklighet och rösten anfrätt av strupcancer stod i total kontrast till vreden och livskraften i hans moraliska övertygelse.

Det han framförde var en svidande politisk anklagelseakt mot världens mäktigaste stat USA och mot hans eget land. Bush och Blair borde ställas inför krigsförbrytartribunalen. Vi måste återfinna sanningen om våra liv och samhällen, för att återupprätta människans värdighet, slutade Pinter. Han syftade på den värdighet som kränks och kränkts i Irak, i Guantanamo, i Nicaragua, i USA-installerade Pinochets Chile och i så många andra länder där USA utövar eller har utövat destruktiv dominans.

* * *

Som intellektuell har Pinter mer än de flesta engagerat tagit ställning i samtidens avgörande politiska frågor. Hans politiska engagemang går inte att särskilja från hans författarskap och dramatik. Bådadera utgår från samma källor, ett brinnande krav på sanning och en djup tro på språkets kraft. Det är omöjligt att inte bli berörd av Harold Pinters obevekliga vrede mot maktmissbruk, språkvrängande och lögner.

Några har försökt idiotförklara den politiske aktivisten Harold Pinter. Längst har nog Expressens ledarsida gått, som nära nog naziststämplat den brittiske författaren, alldeles orimligt och djupt intellektuellt ohederligt.

Vad står Pinter för politiskt? Den frågan besvaras bäst genom att studera hans dramatik, det han har skrivit. Men man kan också på författarens officiella webbsida finna allt material som behövs i sammanhanget.

Skulle du läsa dette just nu
om du inte hade nytta av det?
Få fler kvalitetsartiklar ifrån TFF i framtiden

Där registreras vilka föreningar författaren är medlem i, (vice ordförande i brittiska Penklubben, etc, etc), de debatter han deltagit i, de petitioner han undertecknat, de värden han står upp för. Det är spännande läsning om en person som mer än de flesta tar ställning och tar strid.

Som engagerad av debatten om Natos bombningar av Jugoslavien och Kosovo 1999 stötte jag tidigt på Harold Pinters namn. I antologin "Masters of the Universe? Nato's Balkan Crusade" med Tariq Ali som redaktör intar Pinter en djupt kritisk hållning mot kriget liksom bland andra Edward Said, Noam Chomsky, Oskar Lafontaine, Jevgenij Jevtusjenko och Diana Johnstone.

Pinter skriver att NATOs bombningar av Serbien inte hade något med kosovoalbanernas öde att göra. Han undrar varför civila på marknadsplatser i Serbien dödades med clusterbomber och varför utarmat uran användes i så stor utsträckning. Han upprörs över bombningen av TV-stationen i Belgrad. Och han stöder de krav som framfördes på att NATO-ländernas statschefer skulle ställas till svars inför krigsförbrytartribunalen i Haag. Senare har han också hävdat att rättegången mot Milosevic i Haag inte är rättvis, då Blairs och Bushs handlingar inte utsätts för samma rättsliga prövning.

* * *

The Guardians Michael Billington slutade sin kommentar av Nobeltalet med att konstatera att själva talet var en påminnelse om Pinters enastående förmåga som dramatiker. Driven av en moralisk plikt att uttrycka sina innersta känslor "använde han varje vapen i sin teatrala teknik för att förstärka sitt budskap".

Nobeltalet var både en flammande appell för en rättvisare värld och ett totalt självutlämnande och drabbande stycke teater. Det gick rakt in i mitt hjärta.

Sören Sommelius

 

Get free articles & updates

© TFF & the author 2005  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997 till today