TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


USAs diplomatisk affald i Irak

Inkompetente Bush-folk men ingen suverænitet

 


Af 

Jan Øberg

TFF direktør

2. juni, 2004 opdateret 24. juni

 

Når det går så skidt for den amerikansk-ledede besættelse af Irak har det først og fremmest at gøre med at hele projektet var urealistisk. Samtlige antagelser, det byggede på, var fejlagtige. Et alvorligt storhedsvanvid og en beruselse i våbnenes magt parret med yderst begrænset intellektuel og moralsk magt har bidraget til denne tragedie. Og ingen synes at kunne få et alternativ til USA op at stå. Det er dét jeg blandt andet forsøger at sige i Forudsigelig Fiasko. Konflikten med Irak og Danmark som besættelsesmagt, der udkom for nogle uger siden.

Men der er også en overset grund. Hvis man forestiller sig at USA gerne ville gøre noget rigtigt godt for Irak, ville man så ikke forvente at de havde udvalgt deres bedste diplomater, områdeeksperter og administratorer?

Jo, men sådan er det ikke. De amerikanere, der det sidste års tid har kørt Irak kommer fra det yderste højre i det Republikanske Parti, Israel-lobbyen, forsvarsministeriet Pentagon, krigen mod terror og myndighederne for Hjemlandets Forsvar.

Det er strategiske eksperter, der er fortalere for Missilforsvaret (eller Stjernernes Krig), folk fra konservative tænketanke, det militærindustrielle kompleks og CIA, fra private konsulentfirmaer, lejesoldat-firmaer og olieindustrien; det er veteraner fra Vietnam og Balkan. Der er naturligvis ingen kvinder.

Paul Bremer, den øverste amerikanske leder af Irak, er sikkerhedspolitisk høg og har i 20 år samarbejdet med den formodede krigsforbryder Henry Kissinger og er selv ekspert i terrorbekæmpelse. En af hovedmændene bag forbrydelserne i Abu Ghraib-fængslet har gjort noget lignende som fængelsinspektør hjemme i Pennsylvania.

Ville Du læse her nu
hvis Du ikke havde nytte af det?
Få flere kvalitets-artikler fra TFF i fremtiden

Stort set ingen af disse "ugly Americans" har - så vidt jeg har kunnet undersøge det på Internettet - nogen som helst uddannelse i relevante emner som nations-(gen)opbygning, konfliktløsning, forhandling, forsoning eller behandling af efterkrigs-traumer. De har ingen fagkundskab vedrørende det civile samfunds betydning eller demokratiske processer; de taler stort set ikke arabisk og har ikke før deltaget i udviklingsarbejde i den Tredje Verden.

Disse koloniherrer plejer selvsagt amerikanske snarere end irakiske interesser.

For et par uger siden lavede amerikanerne en raid på Ahmed Chalabis organisation. Bush-regimet havde tænkt at han skulle køre Irak nu efter "suverænitets-overdragelsen" den 30. juni, men han faldt i unåde. Chalabi er en kendt mytoman, formodentlig dobbeltagent, der har fyldt Washington med løgn om Iraks masseødelæggende våben - hvilket CIA i mange år har aflønnet ham og hans private hær for. Han står for resten til 22 år i jordansk fængsel for at have tømt nogle banker dér. Han har boet omkring 50 år i udlandet.

Irak har netop fået en ny - udpeget - regering. Statsminister Allawi er selvfølgelig eksil-iraker og CIA- og MI6-mand samt en af kilderne til forvirringen om masseødelæggende våben. Og så er der USA's kommende ambassadør i Bagdad, en ambassade der skal blive historiens største med omkring 3000 ansatte og smækfuld af CIA og lytteudstyr, det egentlige magtcentrum i landet. Han hedder Negroponte - sort bro. Han har været USA's FN-ambassadør og har stået bag alle amerikanske løgnehistorier i og manipulation af FN og dets sikkerhedsråd, blandt andet bag at FN's missioner blev tvunget ud af Irak forud lige inden krigen.

Han var Reagans ambassadør i Honduras og formodet ankermand for Contras-operationerne mod Nicaraguas Sandinist-regering. Han overvågede bygningen af El Aguacate-basen hvor USA trænede Contras og hvor der var hemmelige celler og et torturcenter. I 2001 fandt man 185 lig dér. Han er desuden kendt for at have fortsat samarbejdet med honduransk politi og militær på trods af deres totale foragt for menneskerettigheder. Honduranske MR-ledere såvel som Human Rights Watch i Washington har udtalt at han må betragtes som medansvarlig for krænkelserne.

Han er naturligvis den rette til at være det "suveræne" Iraks egentlige hersker og udvikle de 14 enorme baser USA beholder i landet.

Med den slags ledere er irakernes fremtid omtrent så låst som under Saddam. Og den danske regering og folketinget synes ikke at bryde sig om at ethvert samarbejde med den slags mennesker besudler vort eget navn og rygte - og sandsynligvis også øger såvel hadet som terror-risikoen mod Danmark.

Suverænitetsoverdragelsen til irakerne er ren propaganda. Intet bliver bedre efter 30. juni, først når besætterne forlader landet og en ny type FN-mission kommer på plads i samarbejde med arabiske lande.

 

© TFF & the author 2004  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2004