TFF logo

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Gandhi-bibliografi
på svenska

 

Böcker av och om Gandhi, ljudband och medier,tidskriftsartikler samt länkar där du själv kan söka vidare

 

 

Svenska böcker av Gandhi

 

Gandhi, M.K
Självbiografi, eller Historien om mina experiment med sanningen
(Varsam språklig revidering av Hugo Hultenbergs översättning ifrån 1929)
Skellefte, Artos, 1996, 522 sidor

 

Gandhi, M.K
Mit tidiga liv
Översättning av Birgitta Fowler
Natur og Kultur, Stockholm 1985

 

Gandhi, M. K.
Tal och skrifter
Bonnier, Stockholm 1924, 285 sidor

 

 

 

Böcker om Gandhi på svenska

 

Naess, Arne
Gandhi
Övers. Mona C. Karlsson
Natur och Kultur, Stockholm 2002

 

Gardner, Howard
Skapande genier: de sju intelligenserna sedda genom sju framstående menniskors liv;
Freud, Einstein, Picasso, Stravinskij, Eliot, Graham, Gandhi
Översatt av Susanne Lindholm et. al.
Brain books, Jönköping1995, 478 sidor, illustr.

 

Altman, Hans Christian
Lysande ledarskap. Store ledares strategier och hemligheten bakom deras unika bedrifter
Oversättn. Kjell Langhed
Liber-Hermod, Malmö 1993, sidantal ej angivit

 

Jakobsson, Ann-Sofi og Öberg, Jan
Konfliktlösning - En litteraturguide
TFF, Lund 1994, 41 sidor

 

Berglund, Marja
Gandhi - Ett försök att analysera och tolka Gandhis motiv och val utifrån hans personliga egenskaper
Examensarbete
Pedagogiska inst., Stockholms Universitet 1991, 24 blad

 

Nicholson, Michael
Mahatma Gandhi: Mannen som med ickevåldsmetoder ledde kampen för Indiens självständighet
Översättning: Kerstin Gårsjö. Fotografier och illustrationer: BBC Hulton Picture Library
Libris, Örebro 1991, 63 sidor, illustr.

 

Ville du läsa här nu
om det inte var så att du hade nytta av det?
Få fler kvalitets-artiklar ifrån TFF i framtiden

 

Weibust, Ulla
Mod att kämpa utan våld. Om Kasturbai och Mohandas Gandhi
Kväkarförlaget, 1988, 74 sidor, illustr.

 

Gandhi, M. K.
För pacifister - antologi av Gandhi-texter
Haga bokforlag, Göteborg1983, 166 sidor, illustr.

 

Privat, Edmond
Gandhis liv
Översättning av Sven Stolpe
Westerberg, Stockholm 1969, 168 sidor, illustr.

 

Ericsson, Ture
Gandhi, den vapenlöse kämpen
SLN:s förlag, Göteborg 1954, 15 sidor

 

Jones, Eli Stanley
Mahatma Gandhi
Forlaget Stockholm 1949, 237 sidor

 

Borsa, Giorgio
Mit land är ej i fare: Gandhi och den indiska pånyttfödelsen
Översatt av Karin Alin
Medéns Förlags Aktiebolag 1942, 240 sidor

 

Rolland, Romain
Mahatma Gandhi
Översatt till svenska av Hugo Hultenberg
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 2. uppl. 1932, 149 sidor

 

Rolland, Romain
Mahatma Gandhi
Översatt till svenska av Hugo Hultenberg
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1. uppl. 1924, 149 sidor

 

Polak, Millie Graham
Gandhi i vardagslivet
SKD förlag, stockholm 1932, 160 sidor

 

Gray, R. M. og Parekh, Manilal C.
Mahatma Gandhi
Översatt av Paul Sandegren
J. A. Lindblad Förlag, Uppsala 1926, 126 sidor

 

 

 

Svenska tidskriftsartiklar

 

 

Gandhi - vår tids profet
Runesdotter, Caroline
Vi mänskor, nr 1 - 2000, s. 4-7
Intervju med Maj Wechselmann om hennes film "Där våldet slutar börjar kärleken" om Gandhi.

 

Sveriges envisaste filmare gör film om Gandhi i Sydafrika.
BravoMalo, Bruno
Internationalen, Nr. 24 - 2000, s. 12-14

 

Besatt av kvinnokroppen: Men så småningom valde Gandhi celibat för att få krafter till annat än sex.
Jansson, Pär
Sydasien. Politisk och kulturell tidskrift, nr 2 - 1999, s. 14

 

Indisk nationalism - inte bara Gandhi
Carlson, Kage
Orientaliska studier, nr 96/97 - 1998, s. 3-8

 

Gandhis höftskynke, eller: att gestalta en förtryckt nation.
Tyg och kläder i den indiska självständighetskampen
Nilsson, Bo G.
Folkets historia, nr 4 - 1997, s. 29-42

 

Dalburg, John-Thor
Indien lever inte upp till Gandhis visioner
Tempus, nr 20/21, 1995, s. 18-20

 

Gandhi inför år 2000
Eriksson, Leif och Hettne, Björn
Sydasien. Politisk och kulturell tidskrift, nr. 4, 1994, s. 2-7

 

Gandhi idag
Tidskrift och website om Gandhi o annan ickevåld
(Se under länkar)
Jan Viklund, Knivsta1991 -

 

Suman Khanna
"Fredsrörelsen behöver helhetsperspektiv och enande ideologi"
Bering, Helena
PsykologTidningen, nr 10, 1988, s.12-13

 

Mahatma Gandhi - icke-våld inget för fega
Lindberg, Staffan och Tell, Johan
Sydasien. Politisk och kulturell tidskrift nr 3,1987, s. 44-47

 

Gandhis mördare ångrar ingenting: hinduisk plikt att döda "Pakistans fader"
Frankel, Göran
Sydasien. Politisk och kulturell tidskrift, nr 3, 1984, s. 24-26

 

Gandhis ickevåld
Om Gene Sharps bok, Gandhi as a political strategist
Bergfeldt, Lennart
Pax, nr 3 -1980, s. 14-15

 

Makt och ande. Tankar till Gandhis död
Robert Braun
Credo. Årg. 29 - 1948, s. 50-53

 

Gandhi - den vapenlöse kämpen
Ericsson, Gustav Ture
Serien Människor. 9, illustr. ingen sidangivning
Huskvarna 1942 (senare upplaga finns)

 

 

 

Video - radio - film

 

Där våldet slutar börjar kärleken: Varför har vi aldrig fått reda på att den indiske ledaren Gandhi vann över den koloniale regeringen i Sydafrika 1913?
Av Maj Wechelman
Sverige Television TV2: 21 december 2000, 60 min. (Dokumentaren) (VHS)

 

Vi tittar närmare på Mohanda Gandhi 1869-1948
1 VHS videokassett, ca 25 min.
Serien Vetandets värld
Penselwood, 2000 & Sollentuna

 

 

 

Länkar

 

Svenska biblioteks samlingar

Sökning

 

Gandhi Today - Jan Viklund

Hemsida

 

Fred och rättvisa

Hemsida

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 TFF

 

 

mail
Berätta om denna översikten för en vän

Skicka till:

Ifrån:

Meddelande och ditt namn

 

 


Til TFF's
Nonviolence Forum


 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2004